Inwestycje w nieruchomości

Twoja najlepsza inwestycja

Inwestuj w Hiszpanii z pełną gwarancją z Villas Buigues. Eksperci w dziedzinie nieruchomości w Hiszpanii.

GOLDEN VISA

Informacje dla inwestorów migrujących

Jeśli dokonałeś znacznej inwestycji w Hiszpanii, możesz skorzystać z hiszpańskiego programu migracyjnego dla inwestorów.

Sprawdź, czy Twoja inwestycja spełnia wymagania dotyczące minimalnych inwestycji:

 • Aktywa finansowe:

- Dług publiczny (2 mln EUR).

- Akcje (1 mln euro).

- Fundusze inwestycyjne, fundusze inwestycyjne typu closeend lub fundusze venture capital utworzone w Hiszpanii (1 mln euro).

- Depozyty bankowe (1 mln euro).

 • Nieruchomość (500 000 euro).
 • Projekty biznesowe: nie ma wymogu minimalnej inwestycji, muszą być w interesie ogólnym:

- Tworzenie miejsc pracy

- Wpływ społeczny i gospodarczy na obszar geograficzny, w którym są one wytwarzane.

- Znaczący wkład w innowacje naukowe i/lub technologiczne.

Kto musi ubiegać się o wizę lub zezwolenie na pobyt?

Inwestor lub jego przedstawiciel prawny musi złożyć wniosek o wydanie wizy lub zezwolenia na pobyt za pośrednictwem formularza wniosku.

Jaką wizę lub zezwolenie na pobyt otrzyma inwestor?

Wiza inwestorska, jeśli w momencie składania wniosku przebywa Pan/Pani poza granicami Hiszpanii.

Dokument pobytowy, jeżeli w chwili składania wniosku przebywa Pan/Pani w Hiszpanii.

Gdzie mogę się o nią ubiegać?

Wnioski wizowe must be made at the Spanish Consulate in the country of origin or residence. Residence permit applications należy złożyć w Wydziale Dużych Przedsiębiorstw i Grup Strategicznych (Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE)).

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

 • Paszport.
 • Dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez firmę działającą w Hiszpanii.
 • Sprawdzanie przeszłości.
 • Dowód posiadania wystarczających zasobów.
 • Dokumenty stanowiące dowód realizacji inwestycji.

Zależą one od rodzaju inwestycji.

- Dług publiczny: zaświadczenie z instytucji finansowej lub Banku Hiszpanii.

- Akcje i udziały nienotowane: zestawienie inwestycji złożone w Investments

Rejestr Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Międzynarodowego i

- Inwestycje (DGCOMINVER) Akcje notowane: dokument od brokera finansowego zarejestrowanego w Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) lub Banku Hiszpanii.

- Fundusze inwestycyjne: zaświadczenie od zarządzającego funduszem.

- Lokaty bankowe: zaświadczenie z instytucji finansowej.

- Nieruchomości: zaświadczenie o wpisie do księgi wieczystej oraz akty nabycia nieruchomości.

- Jeśli zakup nie jest sformalizowany: umowa zaręczynowa sformalizowana w akcie publicznym.

- Projekt biznesowy: korzystne sprawozdanie z DGCOMINVER.

Jeśli inwestycja jest realizowana przez osobę prawną, czy mogę ubiegać się o wizę lub zezwolenie na pobyt?

Tak, jeśli nie jest ona dokonywana w jurysdykcjach uznawanych za raje podatkowe i masz w niej udział większościowy. Powinieneś złożyć również korzystny raport o osobie prawnej z DGCOMINVER.

Czy agent zagraniczny, który zarządza projektem biznesowym, może skorzystać z tego schematu migracji?

Tak. Powinien również złożyć korzystny raport z DGCOMINVER.

Jak długo trwa zezwolenie?

 • Majątek nieruchomy niesformalizowany: wiza/zezwolenie na pobyt: 6 miesięcy.
 • Wiza: 1 rok.
 • Pozwolenie na pobyt: 2 lata
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt: 5 lat.

Odnowienie nie wymaga faktycznego zamieszkania w Hiszpanii.

Czy członkowie rodziny mogą dołączyć do inwestora lub mu towarzyszyć?

Tak. Członkowie rodziny, którzy towarzyszą inwestorowi lub dołączają do niego, mogą wspólnie i jednocześnie lub kolejno ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz, w stosownych przypadkach, o wizę Członkowie rodziny to:

 • Małżonek lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
 • Dzieci małoletnie lub pełnoletnie będące na finansowym utrzymaniu posiadacza.
 • Rodzice pod ich opieką.

Jakie są inne korzyści?

 • Z wizą i pozwoleniem na pobyt można mieszkać i pracować w dowolnym miejscu w Hiszpanii, także z krewnymi, jeśli spełniają oni oczekiwane przepisy dotyczące pracy w wieku.
 • Usprawnione przetwarzanie:

Decyzje wizowe są podejmowane i przekazywane w ciągu 10 dni roboczych.

Decyzje dotyczące zezwolenia na pobyt są podejmowane w ciągu 20 dni roboczych.

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i jego przedłużenie przedłuża ważność pobytu lub statusu pobytowego wnioskodawcy do czasu zakończenia procedury.
Kontakt z Villas Buigues

W razie jakichkolwiek pytań, nasi agenci nieruchomości są do Państwa dyspozycji. Nie wahaj się z nami skontaktować.

Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Pole to jest wymagane
Zarządzaj zgodą

Używamy własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich do personalizacji witryny, analizy naszych usług i wyświetlania reklam opartych na Twoich nawykach i preferencjach przeglądania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Polityka plików cookie

Akceptuj pliki cookie Konfiguracja Odrzuć pliki cookie